Várják a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezését

F E L H Í V Á S
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Tájékoztatom Kalocsa város lakosságát, hogy a 2022. évi népszámlálás – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerint –2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra.

A népszámlálás során az adatszolgáltatók 2022. október 1. és 16. között az interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket. Ezt követően 2022. október 17-e és november 20-a között az adatszolgáltatás már csak számlálóbiztosok közreműködésével teljesíthető. A népszámlálás eredményes lebonyolításában fontos szerepet játszanak az adatfelvételt végző számlálóbiztosok!

A végrehajtás szervezetében a számlálóbiztosi hálózat létrehozása a helyi népszámlálási felelős (azaz a jegyző) feladata, ezért erre tekintettel ezúton hirdetem meg a lakosság körében a számlálóbiztosnak történő jelentkezés lehetőségét.

A számlálóbiztos feladata:

 • körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
 • az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
 • a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
 • folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval,
 • megközelítőleg 100–140 címen történő kérdőívkitöltés (kizárólag tableten keresztül, amelyet a KSH biztosít az adatfelvétel idejére).

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. – november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:

 • nagykorú, cselekvőképes személy,
 • magabiztos számítógépes ismeret,
 • érintőképernyős eszközök megfelelő szintű használatának ismerete (a tablettel történő munkavégzés miatt),
 • saját informatikai eszköz megléte (PC, laptop, tablet stb.) és internetelérés a felkészüléshez,
 • e-mail-cím, mobiltelefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:

 • legalább középfokú végzettség,
 • megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
 • az összeírás területén való helyismeret,
 • rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

A szerződéskötés feltétele:

 • a jelentkező kiválasztása,
 • az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése és erről sikeres e-learning vizsga vizsga teljesítése.

A számlálóbiztos díjazása:

A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020 (VII.30) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti normatíva alapján meghatározott díjazást biztosít.

 • kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 300 Ft/cím
 • lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet összeírása: 300 Ft/cím
 • személyek összeírása: 620 Ft/személy
 • felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft/számlálóbiztos.

Számlálóbiztosnak jelentkezni a jelen felhívás mellékletekében szereplő jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet, melyet elektronikus szkennelt formában a jegyzo@kalocsa.hu e-mail címre kell megküldeni, vagy papíron a Kalocsai Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán kell leadni, vagy postai úton kell eljuttatni a hivatal címére (6300 Kalocsa Szent István király út 35.). A jelentkezési lap letölthető innen vagy papíron igényelhető a hivatal portaszolgálatán.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapok megküldésének, leadásának vagy a hivatalhoz történő beérkezésének határideje:

 1. augusztus 15. (péntek) 16.00 óra.

A számlálóbiztosokkal a helyi népszámlálási felelős (jegyző) köt megbízási szerződést, amelyre kizárólag azután kerülhet sor, hogy a számlálóbiztosi teendőket tartalmazó – KSH által biztosított – online tananyagot elsajátították, és erről sikeres e-learning vizsgát tettek.

A számlálóbiztosi toborzással kapcsolatosan a www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas, a népszámlálással kapcsolatosan pedig a www.ksh.hu internetes oldalon találhatók bővebb információk.

Kalocsa, 2022. 07. 14.
Dr. Kiss Csaba
jegyző