Fogorvosi Praxisok működése az elkövetkezendő öt évben

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 181/1996.(V.30) határozatával döntött a fogászati ellátás privatizációjáról, lehetőséget biztosítva arra, hogy a fogorvosok a fogászati alapellátást 2016. június 1. napjától magánvállalkozásban végezhessék. A feladatellátásra a felek, határozott időre megbízási szerződést kötöttek, melynek időtartamát 5 évenként meghosszabbították.

A fogorvosokkal kötött önkormányzati megbízási szerződés időtartamának meghosszabbítása legutóbb, a 191/2010.(XI.23.) határozattal történt, melynek lejárati ideje 2015. dec-ember 31.

A 2015. október 29-i ülésén Képviselő-testületünk elfogadta az előterjesztést, mely szerint valamennyi fogorvosi szerződés időbeli hatályát Kalocsa Város Önkormányzata további 5 évre hosszabbítja meg, így a következő években, 2016. január 1-től 2020. december 31. napjáig a megszokott rendben történhet a város lakóinak fogorvosi ellátása.

2016. január 1. napjától a sürgősségi fogászati ügyelet fenntartása érdekében az Önkormányzat kompenzációként évenkénti anyagi hozzájárulást biztosít a praxisoknak, általános működési támogatás címen. Az orvosoktól cserébe továbbiakban is kéri a szombati- és munkaszüneti napok sürgősségi fogászati ellátását.

A II. számú fogorvosi körzetet 2016. január 1-től dr. Szabó Emese látja el.