Tájékoztatás a városi kitüntető díjakra való javaslattétel szabályairól

Tájékoztatás a városi kitüntető díjakra való javaslattétel szabályairól

A helyi kitüntető díjak alapításáról szóló Kalocsa Város Önkormányzata 24/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete 7. §-ra alapján városi kitüntető díjakra lehet javaslatot tenni az alábbiak szerint:

A “Kalocsa Városért – Csáky Imre Díj”-ra és a szakmai kitüntető díjakra javaslatot tehetnek:

– a képviselő-testület tagjai, bizottságai, jegyző,

– kalocsai szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;

Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult egy alkalommal díjanként csak egy személyre (közösségre) tehet javaslatot a rendelet 1. számú melléklete szerint.

A rendeletben nevesített szakmai kitüntető díjak:

(1)       „Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért – Dreisziger Ferenc Díj” a városi oktató-nevelő munkában elért példamutató teljesítményért,

(2)       “Kalocsa Város Tudományos Munkáért – Tóth Mike Díj” a tudományos munkáért, a város tudományos életében elért eredményes tevékenységért,

(3)       „Kalocsa Város Népművészetéért – Király Ilus Díj” a népművészeti munkáért, a város népművészeti hagyományainak ápolásáért,

(4)       „Kalocsa Város Művészetéért – Haynald Lajos Díj” a művészeti munkáért, a város művészeti  életében elért kimagasló teljesítményért,

(5)       „Kalocsa Város Közművelődéséért – Cziráki Imre Díj”, a közművelődési munkáért, a város közművelődési életében elért eredményes tevékenységért,

(6)       „Kalocsa Város Közszolgálatáért – Bozsó Ferenc Díj” a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, a honvédelem, rendészet területén huzamosabb ideje kiemelkedő munkát végző személy vagy szervezet részére,

(7)       „Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk Viktor Díj” a város lakossága egészségügyének   szolgálatában végzett kimagasló munkáért,

(8)       „Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats István Díj” a város életében kiemelkedő gazdasági tevékenységéért,

(9)       “Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László Díj”- a város testnevelési és sport életében elért kiemelkedő gyermek, ifjúsági és felnőtt teljesítményért,

(10)     „Kalocsa Város Szociális Munkáért Díj” a városban végzett kiemelkedő szociális , karitatív tevékenységért,

(11)     „Kalocsa Város Ifjúsági Díj” a város ifjúságának szervezéséért, támogatásáért- a gyermek és ifjúsági önkormányzat tehet rá javaslatot.

A “Kalocsa Város Polgármesterének Kitüntető Díja” azon személynek, közösségeknek, civil szervezetnek adományozható, aki, vagy akik szakterületükhöz, tevékenységükhöz kapcsolódóan a város gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi, környezeti fejlődésében kiemelkedő munkát végeztek.